Vertaisohjaajien koulutusopas on julkaistu

Avita kaveria -hankkeessa tuotettu Koulutan vertaisryhmän ohjaajia -opas on nyt julkaistu. Se on ladattavissa maksuttomasti netistä.

Avita kaveria oli RAY:n rahoittama ja Kansalaisareena ry:n hallinnoima valtakunnallinen hanke vuosina 2014-2016. Hankkeen päämääränä oli lisätä vertaistoimintaa ja sen saatavuutta, yhteistyötä eri järjestöjen kesken sekä yleistä tietoisuutta vertaistuen merkityksestä.  

Projekti sisälsi vertaisohjaajien koulutusta, näkyvyyskampanjoita sekä tarjosi apua verkostoitumiseen ja tiedottamiseen. Projektin tuloksena luotiin alueellinen vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutusmalli ja maksuton opas, jota järjestöt pystyvät muokkaamaan omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Kansalaisareena ry perustettiin vuonna 1993 ja on Suomen ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja. Yhdistyksen monimuotoinen kansalaistoiminta tarjoaa aktiivista paikallista toimintaa sekä valtakunnallisia tapahtumia. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kansalaisten vapaaehtois- ja oma-aputoimintaa sekä lisätä kansalaistoiminnan omaehtoisuutta. Kansalaisareena perustettiin sitoutumattomaksi vapaaehtoisen ja oma-aloitteisen toiminnan yhteistyöfoorumiksi. Kansalaisareena on kasvanut ja kehittynyt erityisesti 2010-luvulla, kun vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan tarve on lisääntynyt Suomessa ja Euroopassa.

Lataa maksuton opas tästä linkistä:

Oppaan kirjoittaja: Anne Laimio, 2017.

Lisää Avita kaveria -hankkeesta tästä:

Lisää Kansalaisareena ry:stä tästä: