Glaukoomayhdistys ry – Tietoa ja tukea

Glaukoomayhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö. Yhdistys aloitti toimintansa vuonna 1998 Helsingissä nimellä Pääkaupunkiseudun glaukoomapotilaat ry. Toiminnan laajennuttua valtakunnalliseksi vuonna 2013 nimeksi muutettiin Glaukoomayhdistys ry.

Glaukoomayhdistys ry:n toiminnalla jaetaan tietoa salakavalasta glaukoomasta ja varhaisen toteamisen tärkeydestä sekä hoidoista ja tutkimuksesta. Glaukoomapotilaille tarjotaan tietoa ja tukea erilaisilla kerho- ja tukitapahtumilla sekä aineistoilla. Toiminnalla pyritään ylläpitämään julkista keskustelua glaukoomasta ja lisäämään alan tutkimusta sekä parantamaan glaukoomapotilaiden edunvalvontaa.

Glaukoomayhdistys ry on Suomen ainoa glaukoomapotilasjärjestö. Yhdistys ei kuulu Näkövammaisten Liittoon.

Yhdistyksen toimintamuodot

Glaukoomayhdistys ry järjestää ympäri Suomen glaukoomaan ja sen hoitoon liittyviä luentoja ja infotilaisuuksia jäsenilleen sekä suurelle yleisölle.

Yhdistys ylläpitää säännöllisesti kokoontuvia vertaistoimintakerhoja eli glaukoomakerhoja useilla paikkakunnilla. Glaukoomakerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Yhdistys osallistuu vuosittain kansainvälisen glaukoomaviikon tapahtumiin sekä useille terveys- ja hyvinvointialojen messuille, tapahtumiin ja teemapäiviin.

Yhdistys tuottaa glaukooma-aiheisia artikkeleita yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa, julkaisee jäsentiedotteita ja Glaukooma-lehteä, ylläpitää nettisivuja sekä Facebook-sivua ja Facebookin suljettua vertaisryhmää nimeltä Glaukoomavertaisryhmä.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen useita yhteistyökumppaneiden jäsenetuja, kuten maksuttomat silmänpainemittaukset sadoissa optikkoliikkeissä ympäri Suomen.

Glaukoomayhdistys ry:n avustukset

Sosiaali- ja terveysministeriö tuki Glaukoomayhdistys ry:n projektia ”Säilytä näkösi – tunnista ja hoida glaukooma ajoissa” vuosina 2015-2016 Ray:n veikkausvoittovaroista myönnetyllä avustuksella. Vuonna 2017 projektin jatkoavustuksesta vastasi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Projekti tähtäsi taudin laajempaan valtakunnalliseen tunnetuksi tekemiseen eri tilaisuuksissa sekä jo sairastuneille vertaistukiverkostojen luomiseen mahdollisimman monille paikkakunnille.

Vuonna 2018 STEA myönsi Glaukoomayhdistykselle kohdennetun
toiminta-avustuksen (Ak). Toimintanimenä on ”Salakavala glaukooma  – tietoa ja tukea”.

Myös muiden yhteistyökumppaneiden taloudellinen tuki ohjataan suoraan yhdistyksen jäsenistön hyväksi mm. eri tilaisuuksien järjestelyissä.

Glaukoomayhdistys ry:n toimintaa tukevat:

Icare Finlandin logo.
Icare Finland Oy on kimmoketonometriateknologian kehittäjä ja käsikäyttöisten silmänpainemittareiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja.
Thean logo, jossa lukee: Thea Näe mahdollisuudet.
Théa on maailmanlaajuinen silmävalmisteiden kehittäjä.
Santenin logo.
Santen on silmälääkkeisiin erikoistunut lääkeyritys. 
Silmäaseman logo, jossa lukee alla Glaukoomayhdistyksen virallinen yhteistyökumppani.
Silmäasema Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut.

Instrumentarium on optikkoliikeketju, josta saa kaikki silmien hyvinvointiin liittyvät tuotteet ja palvelut.
Nissenin logo.
Nissen on optikkoliikeketju.
Keops-optiikan logo.
KEOPS-optikkoliikkeet kuuluvat Instrumentariumin ja Nissenin kanssa samaan maailmanlaajuinen GrandVision -konserniin.
Silmäsairaala Valon logo.
Silmäsairaala Valo on suomalainen silmälääkärien omistama yksityinen silmäsairaalaketju.
Synsamin logo.
Synsam on pohjoismaissa toimiva optikkoliikeketju, joka tarjoaa optikkoalan palveluita.
Sanoma Median logo.
Sanoma Media Finland on osa Sanoman konsernia, joka on yksi Euroopan johtavia aikakauslehtikustantajia.