Glaukoomayhdistys ry:llä jo 1000 jäsentä

Valtakunnallinen potilasyhdistys Glaukoomayhdistys ry jatkaa kasvuaan. Kesäkuussa 2019 jäsenmäärä ylitti tuhannen.

Glaukoomayhdistys ry täytti viime vuonna 20 vuotta. Viime vuosien jäsenmäärän kasvu selittyy päämäärätietoisella työllä, joka tehostui vuonna 2015 alkaneen RAY-rahoitteisen hankkeen myötä. Vuodesta 2018 yhdistykselle kohdennettua toiminta-avustusta veikkausvoittovaroista on myöntänyt STEA. Vapaaehtoisilla on edelleen suuri rooli yhdistyksen toiminnassa, sillä 13-henkinen hallitus ja kahdentoista vertaiskerhon ohjaajat ovat vapaaehtoistyöntekijöitä.

Yhdistys haluaakin kiittää saavutuksesta kaikkia vapaaehtoisia sekä yhdistyksen jäseniä, joiden tuki on toiminnalle ensiarvoisen tärkeää. Glaukoomayhdistys ry tulee huomioimaan 1000. jäsenen pienellä muistamisella.

Glaukoomayhdistys ry:n toiminta on jatkossa entistäkin tärkeämpää, sillä vakava silmäsairaus glaukooma lisääntyy jatkuvasti väestön ikääntyessä. Glaukooma eli silmänpainetauti on vakava näköhermon sairaus. Se on maailman yleisin peruuttamattoman näön heikkenemisen syy. Suomessa glaukoomaa sairastaa yli 90 000 henkilöä ja arviolta yhtä moni ei tiedä sairaudestaan. Glaukooma etenee hitaasti oireettomana ja voi hoitamattomana vaurioittaa näköhermoa. Siitä voi aiheutua pysyviä näkökenttäpuutoksia, näkökentän kapenemista tai jopa sokeutuminen.

Syytä glaukoomaan ei tiedetä. Sairaus yleistyy iän mukana ja sen yleisin riskitekijä on kohonnut silmänpaine. Muita riskitekijöitä ovat perimä, likinäköisyys ja diabetes. Näkökyvyn säilyttämisen kannalta taudin varhainen havaitseminen on tärkeää. Jopa puolella glaukoomapotilaista silmänpaine ei kohoa. Siksi silmälääkärit ja Glaukoomayhdistys ry suosittelevat säännöllisiä silmälääkärikäyntejä 45 ikävuoden jälkeen. Glaukooman pystyy varmuudella toteamaan vain silmälääkäri.

Huom! Glaukoomayhdistyksen ylläpitämässä suljetussa Facebook-ryhmässä Glaukoomavertaisryhmä on jo yli 200 jäsentä. Tule mukaan!