Glaukooman Käypä hoito -suositus uusittiin – Työssä mukana Glaukoomayhdistys ry

Glaukooman uusittu Käypä hoito -suositus julkaistiin 28.3.2023. Mukana uudistamistyössä oli Glaukoomayhdistys ry. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kutsumaan
glaukoomaviiteryhmään kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Ritva Kivimäki, varapuheenjohtaja Arja Hellsten, koordinaattori Anitta Tähti-Niemi, Helsingin glaukoomakerhon ohjaaja Irmelin
Lundström, hallituksen varajäsen Heli Venho ja vapaaehtoistoimija Kirsti Kuisma. Viiteryhmä kokoontui vuonna 2022 yhden kerran, sekä myöhemmin jokaiselta viiteryhmän jäseneltä pyydettiin kommentit potilasversioluonnoksesta.

DUODECIMIN TIEDOTTEEN MUKAAN päivitetty Käypä hoito -suositus tiukentaa silmänpaineen alentamisen tavoitetta suuren riskin potilailla: paineen tulisi laskea lähtötasosta vähintään 35 prosenttia, mieluummin lähemmäksi tasoa 10 mmHg kuin 20 mmHg. Glaukooma on näköhermon etenevä sairaus, jonka toistaiseksi ainoa hoitomuoto on silmänpaineen alentaminen.

Glaukooma aiheuttaa sairaudelle tyypillisiä vaurioita näköhermon päähän, hermosäiekerrokseen ja näkökenttään. Avokulmaglaukooma on iäkkäillä silmänpohjan ikärappeuman jälkeen toiseksi yleisin rekisteröidyn näkövammaisuuden syy Suomessa.

Valtaosalla glaukoomapotilaista tautimuutokset etenevät hitaasti vuosien kuluessa. Pienellä osalla tauti voi kuitenkin johtaa vakaviin vaurioihin jopa muutamassa kuukaudessa. Tästä syystä suuren riskin tapaukset tulisi löytää ajoissa. Päivitetty suositus tiukentaa silmänpaineen alentamisen tavoitetta suuren riskin potilailla: paineen tulisi laskea lähtötasosta vähintään 35 prosenttia, mieluummin lähemmäksi tasoa 10 mmHg kuin 20 mmHg.

Glaukooman hoidon ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä merkittävää toiminnallisen näkökyvyn heikkenemistä. Silmänpaineen alentaminen on toistaiseksi glaukooman ainoa hoitomuoto. Hoitomuotoa valittaessa tulee huomioida myös haittavaikutukset ja kustannukset.

Glaukooman hoito voidaan aloittaa joko laser- tai lääkehoidolla. Jos riittävää vastetta ei saada, edelliset hoitovaihtoehdot eivät sovi tai muutokset etenevät alentuneesta painetasosta huolimatta, harkitaan leikkaushoitoa. Pitkälle edenneessä glaukoomassa primaarinen kirurginen hoito on lääkehoitoa tehokkaampi menetelmä alentamaan silmänpainetta ja estämään näkökenttävaurion etenemistä.

Hoidon vaikuttavuutta seurataan silmänpaineen alenemisen lisäksi näköhermon pään ja hermosäiekerroksen kuvantamisella ja näkökenttätutkimuksella. Jos vauriot lisääntyvät tai silmänpaine ei laske riittävästi, hoitoa on tehostettava huomioiden potilaan ikä, taudin vaikeusaste molemmissa silmissä ja muut sairaudet.

Käypä hoito -työryhmä ei suosittele okulaarisen hypertension (kohonnut silmänpaine ilman rakenteellisia ja toiminnallisia vaurioita) rutiininomaista hoitoa. Hoitoa kannattaa kuitenkin harkita, jos silmänpaine on 30 mmHg tai enemmän.

Tutustu päivitettyyn glaukooman Käypä hoito -suositukseen tästä linkistä:»